Phone Icon 030 688 12 81
Bij spoed 24/7 bereikbaar
ONLINE AFSPRAAK
Nieuw: ons zorgabonnement. Meer informatie
TODO

To Titer or not to Titer?

Titerbepaling of “titeren” is een manier om te kijken of het lichaam nog voldoende reactie vertoont op een eerder gegeven vaccinatie. Wij krijgen steeds vaker het verzoek om een titerbepaling te doen.
Het kan en bij honden doen wij dit ook, de test voor katten is nog niet gevoelig genoeg om deze toe te passen in de praktijk. In de toekomst gaat dit zeker komen.
Om een aantal onduidelijkheden te voorkomen en vanwege eerdere vragen die gesteld zijn, hebben we een korte “vraag en antwoord” voor u gemaakt:

 

Vraag:

Vervangt de titerbepaling de jaarlijkse vaccinatie?

Antwoord:

In het kort neen.
De titerbepaling voor honden is alleen voor het DHP (D hondenziekte, H besmettelijke leverziekte en P parvo) deel van de vaccinatie. Dit is de 3 jaarlijkse vaccinatie van honden. Wanneer hier positief op getest wordt dan hoeft dit jaar het DHP gedeelte niet opnieuw gevaccineerd te worden. Is de test negatief op 1 van de onderdelen (D,H of P) dan zal de vaccinatie hiervoor herhaald moeten worden.

Ziekte van Weil (Leptopsirose) en besmettelijke hondenhoest (Bordetella en parainfluenza; KC) geven na vaccinatie nooit een langere immuniteit dan een jaar en dienen dus sowieso herhaald te worden.

 

Vraag:

Doen jullie gelijk de titerbepaling?

Antwoord:

Nee, wij doen 1 keer per maand de bepaling of bij grote belangstelling zodra wij voldoende te onderzoeken bloedstalen hebben.
Het onderzoek kost al gauw 45 minuten om uit te voeren waardoor u erg lang moet wachten en de kosten te hoog zouden worden als wij dit per dier apart zouden doen.
Bloedafname voor de titerbepaling kan te allen tijde tijdens inloopspreekuren of op afspraak.

 

Vraag:

Wat zijn de kosten voor titerbepaling?

Antwoord:

Voor de titerbepaling wordt €55,90 gevraagd, dit is inclusief consult en het afnemen van bloed. Blijkt uit de test dat er geënt moet worden, dan geldt daar een gereduceerd tarief voor.

 

Vraag:

Waarom zijn Leptospirose en besmettelijke hondenhoest niet te bepalen?

Antwoord:

Er blijkt uit onderzoek dat er geen verband is tussen een positieve test en bescherming tegen deze aandoeningen. Met andere woorden: een positieve test op de ziekte van Weil (Leptospirose) of besmettelijke hondenhoest (vroeger “kennelhoest” genoemd) betekent niet dat er een effectieve bescherming bestaat. En de bescherming houdt in de praktijk sowieso nooit langer dan een jaar aan.

 

Vraag:

Is de titerbepaling voldoende voor het pension?

Antwoord:

In principe betekent een positieve titerbepaling voor DHP dat er niet gevaccineerd hoeft te worden voor DHP. Echter pensions hebben het recht om de vaccinatieregels zelf te bepalen. Het beste kunt u informatie inwinnen bij het pension van uw keuze over de toelatingseisen en of een titerbepaling met bewijsvoering van ons voldoende is of niet.

 

Vraag:

En katten?

Antwoord:

Voor katten geldt ook dat er jaarlijks gevaccineerd moet worden. Bij niesziekte kan, net als de besmettelijke hondenhoest en ziekte van Weil, geen wetenschappelijk verband aangetoond worden tussen een positieve test en bescherming tegen infectie. Ook hier houdt de immuniteit maximaal een jaar aan.
Bij de titratie op kattenziekte komen veel te veel “vals-positieven” voor. Dus ook al is het mogelijk, voorlopig kunnen wij deze test niet met een gerust hart uit voeren en daar een vaccinatie schema op aan passen. Tot de test verbeterd is zullen wij ons houden aan het voorgeschreven schema van 1x per 3 jaar voor kattenziekte.

 

Vraag:

Kan titerbepaling de puppyvaccinatie vervangen?

Antwoord:

Ook weer kort. Neen.
Wel kan het 4 weken na de laatste vaccinatie informatie geven over de vaccinatie status. Maternale immuniteit (wat de pup meekrijgt met de moedermelk) kan de puppyvaccinatie beïnvloeden. Omdat wij nooit zeker weten wanneer deze invloed wegvalt is er een basis schema gemaakt om dit op te vangen zodat uw pup zo min mogelijk kans maakt om onbeschermd rond te lopen. Om nog meer zekerheid te krijgen is het mogelijk om minimaal 4 weken na de laatste vaccinatie een titerbepaling te doen. Is de test negatief dan kan een extra vaccinatie uitkomst bieden (met eventueel een hertest na minimaal 4 weken).

 

Vraag:

Dus titeren is extra kosten bovenop de jaarlijkse vaccinatie.

Antwoord:

Er zijn extra kosten bij het doen van een titerbepaling, maar steeds meer mensen zijn bewuster aan het omgaan met gezondheid, gebruik van medicatie en vaccinaties. Wanneer er een positieve titer is kan een gedeelte van de vaccinatie uit het schema weggelaten worden waardoor het lichaam hier ook niet mee in aanraking komt.

 

Vraag:

Is vaccineren schadelijk als aangetoond is dat er een positieve titer is?

Antwoord:

Nee, er is geen bewijs voor dat overvaccinatie schadelijk is. Soms is in de test 1 van de 3 negatief, wij zullen dan toch D, H en P moeten vaccineren. Er bestaan geen mono vaccins voor D en H. Wel voor P in het voorkomende geval.